Grupowe ubezpieczenia na życie w Ergo Hestia to kompleksowa ochrona życia i zdrowia zawierająca świadczenia niedostępne w ubezpieczeniach indywidualnych.
Szeroki zakres zapewnia poczucie bezpieczeństwa finansowego oraz wsparcia w nagłych sytuacjach takich jak:

  • poważne zachorowanie,
  • leczenie szpitalne,
  • operacja chirurgiczna,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu

Ochrona świadczona jest przez 24 godziny na dobę, na całym świecie, a wybór spośród 5 atrakcyjnych wariantów pozwala na dopasowanie zakresu ubezpieczenia oraz wysokości składki do indywidualnych potrzeb. Wypłata świadczeń, poza szerokim wachlarzem zdarzeń, obejmuje również te, będące następstwem zachorowania na Covid-19

W ramach oferty można skorzystać z możliwości rozszerzenia o dodatkowe ubezpieczenie:

MediPlan– to szeroki zakres specjalistycznych konsultacji lekarskich, rehabilitacja, badania laboratoryjne i radiologiczne oraz zabiegi ambulatoryjne

Medical Assistance– to m.in. organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza pierwszego kontaktu, dowóz leków oraz podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych w przypadku nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku

Oferta skierowana jest dla osób w wieku 18-69 lat z możliwością indywidualnej kontynuacji po 70 roku życia. Wysokość miesięcznej składki rozpoczyna się już od 40 zł i jest uzależniony od wyboru wariantu ubezpieczenia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą grupowego ubezpieczenia na życie.

Ważne:

Zapoznaj się z naszą broszurą w której są warianty oferty, kliknij w plik PDF – Broszura Wiktoria do pobrania

Zapoznaj się z ogólnymi warunkami grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i ich rodzin, kliknij w plik PDF do pobrania – OWU
Po zapoznaniu się z broszurą z wariantami oferty kliknij TUTAJ
Wpisz hasło do Syriusza:
VMS#T64P
Dane dotyczące płatności:
Płatność składek z góry do 20-tego za kolejny miesiąc na konto ubezpieczającego: 

     WIKTORIA 1 Sp. z o.o. nr rach. 61 1050 1562 1000 0090 3116 6508
W tytule płatności proszę podać za kogo i za jaki miesiąc.