Ubezpieczenia majątkowe


Kupując polisę majątkową, zapewniasz sobie ochronę mienia oraz ochronę od odpowiedzialności cywilnej.
Zakres polisy może obejmować m.in.

 • dom jednorodzinny (także w trakcie budowy),
 • mieszkanie,
 • mienie ruchome (wyposażenie mieszkania i domu),
 • obiekty małej architektury (np. grill murowany, altana),
 • instalacje energii odnawialnej,
 • garaż i inne zabudowania,
 • obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego.

Każde ubezpieczenie powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Ważnym elementem takiego ubezpieczenia jest zabezpieczenie przed szkodami wyrządzonymi na mieniu osób trzecich np. zalanie mieszkania sąsiadowi.

Ubezpieczenie turystyczne to ubezpieczenie na wakacje i wyjazd służbowy. Możliwość korzystania z profesjonalnej opieki medycznej lekarzy w państwowych i prywatnych placówkach na całym świecie jest jedną z najważniejszych zalet ochrony. Ubezpieczenia takie obejmują również świadczenia dodatkowe, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana przez NFZ na wniosek obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie jest pakietem, który ochroni Cię przed skutkami nagłych zdarzeń losowych w zakresie:

 • kosztów leczenia,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • utraty bagażu podróżnego,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • sprzętu sportowego.