Ubezpieczenia na życie
indywidualne i grupowe


Ubezpieczenie na życie
– jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego.
Zakres ochrony najczęściej będzie uwzględniać:

 • zgon ubezpieczonego,
 • śmierć bliskich osób,
 • poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu,
 • nieszczęśliwe wypadki,
 • narodziny dziecka,
 • trwałe inwalidztwo
 • uszczerbek na zdrowiu

   

SWRN to organizacja powstała w 2006 roku, zrzeszająca tysiące członków. To unikalny na rynku sklep z ubezpieczeniami osobowymi, w którym klienci mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego całkowicie samodzielnie, bez konieczności kontaktu z agentem.

Nasze warianty ubezpieczeń, w głównej mierze kupują:

 • osoby wykonujące wolne zawody, jak np. rolnicy, artyści,
 • menagerowie i właściciele firm, lekarze, prawnicy,
 • prowadzący działalność gospodarczą,
 • pracownicy zatrudnieni w dużych i małych firmach na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub samozatrudnienia (działalności),
 • byli pracownicy odchodzący z zakładu pracy,
 • pracownicy chcący wykupić dodatkowe ubezpieczenie,
 • posiadający dzieci na utrzymaniu,
 • uprawiający sporty rekreacyjnie i zawodowo,
 • bezrobotni, emeryci.

Nasze najważniejsze wyróżniki dla Klienta na tle innych grup otwartych to:

 • Ubezpieczenia życiowe – wiek przystąpienia od 18 do 65 – Ochrona maksymalnie trwa do 75 roku życia.
 • NNW – wiek przystąpienia od 18 roku życia – Ochrona bez ograniczeń.
 • Możliwość ubezpieczenia obcokrajowców (np. pracujących w Polsce).
 • Brak ankiet medycznych (obowiązują jedynie krótkie oświadczenia zdrowotne).
 • Brak karencji przy przejściu z innego ubezpieczenia grupowego lub kontynuowanego.
 • Prosty proces przystąpienia przez Internet.

 • Najszersza skala dostępnych wariantów osobowych i zakładów ubezpieczeń.
 • Najwyższe kwoty świadczeń w kategorii grupy otwartej – w przypadku zgonu w ubezpieczeniach VIP – 500.000 / 1.500.000 zł.
 • Najbardziej konkurencyjne warunki – OWU pracownicze, funkcjonujące w zakładach pracy, a nie te „okrojone” dla grup otwartych.
 • Najbardziej konkurencyjna wysokość świadczeń w odniesieniu do ceny.
 • Systemowe przypominanie w przypadku braku opłaconej składki w terminie.
 • Możliwość podglądu zaksięgowanych składek po zalogowaniu się do systemu.