Ubezpieczenia na życie
indywidualne i grupowe


Ubezpieczenie na życie
– jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego.
Zakres ochrony najczęściej będzie uwzględniać:

  • zgon ubezpieczonego,
  • śmierć bliskich osób,
  • poważne zachorowanie,
  • pobyt w szpitalu,
  • nieszczęśliwe wypadki,
  • narodziny dziecka,
  • trwałe inwalidztwo
  • uszczerbek na zdrowiu

   

SWRN to organizacja powstała w 2006 roku, zrzeszająca tysiące członków. To unikalny na rynku sklep z ubezpieczeniami osobowymi, w którym klienci mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego całkowicie samodzielnie, bez konieczności kontaktu z agentem.

Nasze warianty ubezpieczeń, w głównej mierze kupują:

  • osoby wykonujące wolne zawody, jak np. rolnicy, artyści,
  • menagerowie i właściciele firm, lekarze, prawnicy,
  • prowadzący działalność gospodarczą,
  • pracownicy zatrudnieni w dużych i małych firmach na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub samozatrudnienia (działalności),
  • byli pracownicy odchodzący z zakładu pracy,
  • pracownicy chcący wykupić dodatkowe ubezpieczenie,
  • posiadający dzieci na utrzymaniu,
  • uprawiający sporty rekreacyjnie i zawodowo,
  • bezrobotni, emeryci.

Nasze najważniejsze wyróżniki dla Klienta na tle innych grup otwartych to:

  • Ubezpieczenia życiowe – wiek przystąpienia od 18 do 65 – Ochrona maksymalnie trwa do 75 roku życia.
  • NNW – wiek przystąpienia od 18 roku życia – Ochrona bez ograniczeń.
  • Możliwość ubezpieczenia obcokrajowców (np. pracujących w Polsce).
  • Brak ankiet medycznych (obowiązują jedynie krótkie oświadczenia zdrowotne).
  • Brak karencji przy przejściu z innego ubezpieczenia grupowego lub kontynuowanego.
  • Prosty proces przystąpienia przez Internet.

  • Najszersza skala dostępnych wariantów osobowych i zakładów ubezpieczeń.
  • Najwyższe kwoty świadczeń w kategorii grupy otwartej – w przypadku zgonu w ubezpieczeniach VIP – 500.000 / 1.500.000 zł.
  • Najbardziej konkurencyjne warunki – OWU pracownicze, funkcjonujące w zakładach pracy, a nie te „okrojone” dla grup otwartych.
  • Najbardziej konkurencyjna wysokość świadczeń w odniesieniu do ceny.
  • Systemowe przypominanie w przypadku braku opłaconej składki w terminie.
  • Możliwość podglądu zaksięgowanych składek po zalogowaniu się do systemu.