Odpowiedzialność cywilna


Odpowiedzialność cywilną możemy ponosić nie tylko za szkody, które sami spowodujemy. Inne przykłady zdarzeń,
w przypadku których zgodnie z prawem powinniśmy naprawić szkodę, to doprowadzenie do niej przez nasze dziecko czy psa. Zatem, jeśli np. nasze zwierzę porysuje czyjeś auto, to wtedy będziemy z tego tytułu najczęściej ponosić odpowiedzialność. Jest to bardzo ważna regulacja, gdyż powoduje ona, że sprawca musi rozliczyć się ze swoich czynów. Oczywiście nie mamy nigdy gwarancji, że winowajca naprawi szkodę dobrowolnie i nie będziemy zmuszeni dochodzić swoich praw przed sądem. Najlepiej, jeśli taka osoba posiada ubezpieczenie – wówczas jest zdecydowanie łatwiej o naprawę szkody.